9/12/2020: Điểm tin cuối tuần - 17000 chữ ký yêu cầu buộc tội Nancy Pelosy vì vi phạm Luật Cúm Han