#366 12SEP20: TT TRUMP DỰ ĐỊNH CHI 100 TRIỆU USD TIỀN TÚI ĐỂ TÁI TRANH CỬ!

#tranmaico #news #trump #366 12SEP20: TT TRUMP DỰ ĐỊNH CHI 100 TRIỆU USD TIỀN TÚI ĐỂ TÁI TRANH CỬ! Điểm tin: - Vaccine cúm tiếp tục được thử nghiệm. - Oregon bó tay với đám bạo loạn. - Joe Biden tự chứng minh mình cần tới teleprompter. - TT Trump tính chi thêm $100 triệu USD tiền túi để tái tranh cử.