#367 13SEP20: TỔ CHỨC GIÁO DỤC MỸ ĐÃ BÁN CHO TQ GẦN 20 NĂM!

#tranmaico #news #trump #367 13SEP20: TỔ CHỨC GIÁO DỤC MỸ ĐÃ BÁN CHO TQ GẦN 20 NĂM! Điểm tin: - San Francisco cho mở cửa lại. - Cảnh sát bị bắn tại LA. - Đạo luật bảo vệ những kẻ ấu dâm tại California. - Tổ chức College Board bán mình cho Tàu.