Lãnh đạo CSVN mở mồm là nói láo?

Lãnh đạo cộng sản VN mở mồm là nói láo, nói dối, lừa đảo,.... Điều này thì không chỉ mọi người dân VN đều thấy mà chính những đảng viên quần chúng của đảng CSVN cũng nhận thấy. #Lsnguyenvandai, #LSNVĐ Liên lạc viber, telegram: +49-179-413-7618