Vụ án ĐồngTâm ngày 5: Nợ công, nợ tư, nơ quan trường…thêm nợ máu với dân các anh có đủ sức lo không?