14/9/2020 :Trung Quốc nói : 12 người Hong Kong bị bắt trên biển , là vì ‘đòi ly khai’ .

14/9/2020 :Trung Quốc nói : 12 người Hong Kong bị bắt trên biển , là vì ‘đòi ly khai’ .