#368 14SEP20: 235 CỰU TƯ LỆNH, TƯỚNG LÃNH KÝ THƯ ỦNG HỘ TT TRUMP!

#tranmaico #news #trump #368 14SEP20: 235 CỰU TƯ LỆNH, TƯỚNG LÃNH KÝ THƯ ỦNG HỘ TT TRUMP! Điểm tin: - Số người trông chờ vaccine đã giảm. - TT Trump tới California vì cháy rừng. - 235 cựu tư lệnh, tướng lãnh ủng hộ TT Trump. - Cảnh báo bạo loạn tại Lancaster, Pennsylvania.