Cuộc sống của tử tù Lê Đình Công như thế nào?

Anh Lê Đình Công và Lê Đình Chức đã bị tuyên án tử hình ngày 14 tháng 9 năm 2020. Vậy cuộc sống của 2 tử tù Lê Đình Công và Lê Đình Chức như thế nào? #Lsnguyenvandai, #LSNVĐ Liên hệ viber, telegram: +49-179-413-7618