Con cháu gào khóc bên mộ cụ Lê Đình Kình sau bản án tru di tam tộc của CS giáng xuống gia đình

Sau khi kết thúc phiên tòa rừng rú của CS với bản án nghiệt ngã, mang tính tru di tam tộc dòng họ cụ Lê Đình Kình. Đêm 14/9/2020, con cháu cụ Kình đã đến gào khóc thắp hương bên mộ phần cụ Kình, tiếng kêu oan thấu tận trời xanh.