15/9/2020 :Từ hôm nay 15-9, hàng Huawei có công nghệ Mỹ bị cấm bán

15/9/2020 :Từ hôm nay 15-9, hàng Huawei có công nghệ Mỹ bị cấm bán