9/15/2020: Điểm tin buổi sáng - bảo hiểm cho ngươì già ở Mỹ và chích trị Mỹ có liên quan gì ?