Gian kế hạ bệ Trump liệu có giúp Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi trở thành quyền Tổng Thống?

Bài viết "Tình hình tranh cử" của Nhà báo Vũ Linh trên Diễn Đàn Trái Chiều sẽ giúp trả lời câu hỏi liệu rằng việc bầu cử qua thư và kịch bản trễ nải công bố kết quả kiểm phiếu liệu có giúp cho Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi trở thành quyền Tổng Thống Hoa Kỳ được hay không?