Tin Canada 17/9 | Ontario phạt $10K, giới hạn tụ tập tại 3 khu vực hotspots Covid-19.

• $10K tiền phạt, Ontario giảm giới hạn tụ tập tại 3 khu ‘hotspots’ Covid-19, có thêm 293 ca mới. • Bùng phát dịch COVID-19 tại Đại học Western University chấm dứt một số hoạt động • B.C. công bố chương trình xét nghiệm mới không xâm lấn cho trẻ em khi báo cáo mức cao kỷ lục với 165 ca COVID-19 mới. • B.C. cung cấp $100 triệu trong kế hoạch phục hồi kinh tế COVID-19 cho ngành du lịch nhưng không đáp ứng được yêu cầu của ngành • Một đợt bùng phát Covid-19 lớn nhất ở trường học ở Montreal #culturepodcast #tincanada #covidnews