18.9.Vụ án đất vàng Lê Duẩn & Đồng Tâm : xâm phạm "nhân phẩm, danh dự, quyền về đời sống riêng tư"