#231 17MAY20: JOB MỚI CỦA OBAMA - DLV PHÁ TRUMP CHO BIDEN!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #231 17MAY20: JOB MỚI CỦA OBAMA - DLV PHÁ TRUMP CHO BIDEN! Cựu Tổng thống Barack Obama có vẻ như đã có một "job" mới, là có lẽ ông đang rất hứng thú với "job" này và làm rất hăng say!