Tin tổng hợp nổi bật nhất tại Canada, Việt Nam và Thế giới trong tuần 20/09 | Culture Podcast

Mời quý vị nghe Culture Podcast thông tin tổng hợp nổi bật những diễn biến nóng tại Canada, Việt Nam và Thế giới trong tuần (từ ngày13-20/09/2020) do Culture Magazin thực hiện. Podcast bao gồm chuyên mục sau đây: Podcast bao gồm chuyên mục sau đây: Tin Thế giới: 04:17 Tin Canada: 28:24 Tin Việt Nam: 52:21 Trào lưu trong tuần: 58:13 Tin Khoa học: 1:6:00 Tin Kinh tế: 1:16:00 Mẹo vặt: 1:27:15 Xem thêm tin tức cập nhật hàng ngày trên trang web của chúng tôi tại: culturemagazin.com FB: @CULTURE Magazine #culturemagazin #culturepodcast #covid