Gió đã đổi chiều: Lương tri người Việt sẽ giúp TT Trump đại thắng trước Joe Biden và gian đảng DC

2 bài viết của Giáo sư Ngô Quốc Sĩ sẽ cho chúng ta thấy lý do vì sao người Mỹ gốc Việt nên bỏ phiếu giúp TT Trump chiến thắng long trời lở đất trước Joe Biden vào ngày 3/11 tới.