Thế vận hội thiên đường XHCN

Các cuộc thi đường lên đỉnh Olympia chỉ là một thị mang tính chất tạm bợ không có đẳng cấp trên thế giới và các em tham gia chỉ tìm kiếm cơ hội đến với tư bản mà một đi các em k trở về.Tại sao điều đó lại xảy với các em khi đặt chân và làm việc ở tư bản các em lại k về xây dựng Tổ Quốc?Nguồn https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=197537898438039&id=100045454907429