DTV Thuyết Minh: Trời đã giúp TT Trump, cơ hội ngàn năm một thuở thay đổi toàn diện xã hội Mỹ

DTV Thuyết Minh Việt Ngữ: Sự ra đi của Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Ruth Bader Ginsburg đã khiến cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có cơ hội ngàn năm một thuở làm nên kỳ tích lịch sử để thay đổi toàn diện xã hội Mỹ trong nhiều thập kỷ tới.