Tuổi trẻ VN làm gì khi tuổi trẻ Thái Lan đòi Dân chủ?

Tuổi trẻ, sinh viên Việt Nam có thể làm gì khi tuổi trẻ , sinh viên Thái Lan biểu tình đòi cải cách Dân chủ? #Lsnguyenvandai, #LSNVĐ