DTV Thuyết Minh: Toàn văn phát biểu nảy lửa chống TQ của TT Trump tại Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc

DTV Thuyết Minh Việt Ngữ: Toàn văn bài phát biểu đanh thép chống Trung Cộng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi đến phiên họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Phần 2 là bài viết "Chúng ta không cô đơn, và CHÚNG TA KHÔNG NGU!" của tác giả Nguyễn Tường Tuấn.