Thách thức Nguyễn Phú Trọng kiểm soát và nhốt quyền lực

Trước tiên nói về các nước dân chủ văn minh xem họ kiểm soát quyền lực và nhốt quyền lực bằng cơ chế luật pháp như thế nào? I/ Nền chính trị dân chủ đa đảng II/ Hệ thống tam quyền phân lập III/ Báo chí tự do IV/ Các tổ chức XHDS độc lập TRỞ LẠI VỚI CHẾ ĐỘ CSVN: I/ Chế độ độc đảng với quyền lực tuyệt đối II/ Không có tam quyền phân lập III/ Không có báo chí tự do IV/ Không có các tổ chức XHDS độc lập Ai có thể “nhốt” quyền lực của đảng CSVN? #Lsnguyenvandai, #LSNVĐ