#232 18MAY20: TT TRUMP TIẾT LỘ UỐNG THUỐC KÝ NINH ĐỂ PHÒNG BỆNH!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #232 18MAY20: TT TRUMP TIẾT LỘ UỐNG THUỐC KÝ NINH ĐỂ PHÒNG BỆNH! TT Trump hôm nay xác nhận vói báo giới cùng sự làm chứng của bác sĩ rằng ông đã uống thuốc Ký Ninh được 1 tuần rưỡi để phòng ngừa bệnh. Còn ai nói thuốc Ký Ninh không hiệu nghiệm, Trump nói láo nữa không?