NGHỆ THUẬT KIM CỔ KỲ 08: Dựng vai trò của một nhân vật lịch sử VN, điều không dễ dàng