Truyền thông Dân Chủ cay cú vì khối cử tri gốc Việt giúp TT Trump thắng chắc tại 3 bang chiến địa

Tác giả Văn Nguyên nhận định: Có 780 ngàn cử tri gốc Việt tại California; 300 ngàn tại Texas; 65 ngàn tại Georgia; 85 ngàn tại Florida. Texas, Georgia, Florida được coi là xôi đậu trong 2020. Cử tri gốc Việt tại 3 tiểu bang này mà dồn phiếu cho Trump thì Biden không thể thắng được. http://diendantraichieu.blogspot.com/p/bai-khach-van-nguyen_18.html