Ai có sức mạnh ép buộc Bộ chinh trị CSVN chọn phe?

Trong 1 cuộc trả lời PV báo chí gần đây, Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, Việt Nam đứng về phe chính nghĩa. Không đứng bên này để chống bên kia. Không ai và không nước nào có thể bắt Việt Nam phải chọn bên. Việt Nam vì thế giới. Việt Nam vì Việt Nam – vì Tổ quốc, dân tộc và nhân dân của mình. Xin giải thích về 2 chữ VN mà Nguyễn Chí Vịnh nói ở đây: Nguyễn Chí Vịnh nói VN ở đây không phải là đất nước và Nhân dân VN lựa chọn, mà là sự lựa chọn của đảng CSVN, mà cũng không phải là sự lựa chọn của gần 5 triệu đảng viên đảng CSVN, nói 1 cách chính xác và đúng bản chất thì đó là sự lựa chọn của Bộ Chính trị CSVN. Tại sao như vậy? Ai sẽ buộc CSVN phải thay đổi sự lựa chọn có lợi cho đất nước và Nhân dân? #Lsnguyenvandai, #LSNVĐ Liên hệ viber, telegram: +49-179-413-7618