#233 19MAY20: TT TRUMP VẠCH 13 TỘI CỦA TEDROS & CẢNH CÁO W.H.O LẦN CUỐI!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #233 19MAY20: TT TRUMP VẠCH 13 TỘI CỦA TEDROS & CẢNH CÁO W.H.O LẦN CUỐI! Trong một lá thơ mạnh mẽ, dứt khoát, TT Trump đã vạch rõ những sai lầm của Tedros cùng sự lệ thuộc không thể chối cãi của W.H.O vào TQ. TT Trump cũng đã đưa ra lời cảnh cáo cao độ nhất và cuối cùng dành cho W.H.O. Hãy cùng chờ xem!