TỔ QUỐC GHI ƠN ANH HÙNG TỬ SĨ VNCH VỊ QUỐC VONG THÂN

VỊ QUỐC VONG THÂN TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN LẦN THỨ 45. ( 30 tháng 4 năm 1975 - 30 tháng 4 năm 2020 - Xin thành kính : Vinh Danh, Tưởng Niệm, Tri Ân và Thương Tiếc các Quân, Dân, Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu chống Cộng, cuộc chiến đấu vì Lý Tưởng Tự Do và Chính Nghĩa Quốc Gia. - Với mục đích vừa nêu trên, chúng tôi chân thành xin phép các tổ chức, hội đoàn, các cơ quan truyền thông báo chí, các bậc trưởng thượng, các tác giả có các tài liệu, bài viết, sách báo mà chúng tôi xin được trích đăng ( hoặc ghi lại nguyên văn ) để thực hiện bài viết trên đây (vidéo youtube trên do tvparis13 thực hiện). Xin cám ơn và xin cáo lỗi chung đến với tất cả mọi quý vị. - Chúng tôi nghĩ rằng : những tài liệu mà chúng tôi sẽ trình bày chỉ là những số liệu rất nhỏ, rất ít ... sẽ còn rất nhiều mà chúng ta chưa biết được, chưa tìm thấy được ... rất mong được sự bổ túc thật nhiều của tất cả mọi quý vị. Ba-Lê, ngày 30 tháng 4 năm 2020. Viện Lưu Niệm Các Tài Liệu, Hình Ảnh Lịch Sử Liên Quan Đến Quân, Dân, Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa. Nguyễn Vân Xuyên. ( Khóa 26 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ).