NGHỆ THUẬT KIM CỖ kỳ 15: Bảo Quốc ; diễn hài ở sân khấu chứ không làm anh hề trong xã hội