#394 10OCT20: TT TRUMP TRỞ LẠI, JOE BIDEN HO SÙ SỤ, MẤT ĐỊNH HƯỚNG!

#tranmaico #news #trump #biden #394 10OCT20: TT TRUMP TRỞ LẠI, JOE BIDEN HO SÙ SỤ, MẤT ĐỊNH HƯỚNG! Điểm tin: - TT Trump chính thức trở lại. - Biden nói cử tri không có quyền được biết chiến lược của ông. - Biden ho, không biết mình đang đi đâu...