Oct|11|AM| TIN VUI:TT.Trump sẽ hiến tặng huyết tương, hiện không còn điều trị coronavirus Vũ Hán.

***************************** WWW.SONIAOHLALA.COM FACEBOOK : SONIA OHLALA ***************************** News Theme 2 by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license.