Tin Vn 24H qua. Thứ Hai 12.10.2020

🎯 Sách GK lớp Một dạy trẻ ích kỷ, tính tóan, không thật thà 🎯 Tự chủ Đại Học, cần nên hiểu ngược lại trong xã hội CS 🎯 Phạm Đoan Trang, muốn phán xét phải có nhân phẩm, tư cách đạo đức, hy sinh và lòng vị tha