#395 11OCT20: TƯỚNG MICHAEL FLYNN XIN TT TRUMP ĐỪNG ÂN XÁ CHO MÌNH!

#tranmaico #news #trump #flynn #395 11OCT20: TƯỚNG MICHAEL FLYNN XIN TT TRUMP ĐỪNG ÂN XÁ CHO MÌNH! Điểm tin: - Vụ tai nạn tại San Jose, CA. - TT Trump khỏe, Twitter không vui. - Ăn gian phiếu lại tràn lan. - Tướng Flynn anh hùng, xin TT Trump đừng ân xá cho mình!