Cú lội ngược dòng ngoạn mục của TT Donald Trump trước Joe Biden

Bài viết "TRUMP HAY BIDEN: AI SẼ CHIẾN THẮNG TRONG KỲ BẦU CỬ NĂM 2020?" của tác giả Phạm Văn Thành được đăng trên Diễn Đàn Trái Chiều