#234 20MAY20: OBAMA - FBI ĐÃ NGHE LÉN TƯỚNG FLYNN & ÂM THẦM THEO DÕI TT TRUMP!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #234 20MAY20: OBAMA - FBI ĐÃ NGHE LÉN TƯỚNG FLYNN & ÂM THẦM THEO DÕI TT TRUMP! Thêm những hồ sơ về vụ Tướng Flynn chính thức được giải mật. Có vẻ vụ kỳ án Tướng Flynn sẽ còn kéo dài vì mục đích chính trị!