13/10/2020:Mỹ ,tăng tốc bán vũ khí cho Đài Loan ,trước ngày bầu cử .

13/10/2020:Mỹ ,tăng tốc bán vũ khí cho Đài Loan ,trước ngày bầu cử .