Ông Donald Trump đã nhận lãnh sứ mệnh gì từ cố Tổng thống Reagan?

Hai tổng thống một sứ mệnh: TT Reagan làm Liên Xô sụp đổ, TT Trump giải thể ĐCSTQ?