#397 13OCT20: TT TRUMP CHÍNH THỨC HẾT BỆNH, KHỎE & TRẺ HƠN 20 NĂM!

#tranmaico #news #trump #barrett #biden #397 13OCT20: TT TRUMP CHÍNH THỨC HẾT BỆNH, KHỎE & TRẺ HƠN 20 NĂM! Điểm tin: - Ngưng thử nghiệm vaccine "đúng quy trình". - TP Barrett được thẩm vấn. - TT Trump chính thức hết bệnh, rally đông nghẹt. - Joe Biden lại lẫn và quỳ.