Làm sao để có biểu tình triệu người ở Việt Nam?

Làm sao để có thể tổ chức, phát động được các cuộc biểu tình triệu người ở Việt Nam? #Lsnguyenvandai, #LSNVĐ Liên hệ viber, telegram: +49-179-413-7618