16/10/2020 :Ông Trump ,hé lộ cách bắt Trung Quốc 'đền' thiệt hại ,do dịch COVID-Vũ Hán

16/10/2020 :Ông Trump ,hé lộ cách bắt Trung Quốc 'đền' thiệt hại ,do dịch COVID-Vũ Hán