16.10.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc:"Không phá rừng làm thủy điện vừa & nhỏ" - Huế: 24km - 4 thủy điện