#400 16OCT20: CÁI GHẾ TẠI BUỔI TOWN HALL CHỨNG MINH TT TRUMP XỨNG ĐÁNG!

#tranmaico #news #trump #biden #townhall #400 16OCT20: CÁI GHẾ TẠI BUỔI TOWN HALL CHỨNG MINH TT TRUMP XỨNG ĐÁNG! Điểm tin: - TT Trump sẽ gởi vaccine tới quý cao niên nhanh chóng. - Michigan chặn ăn gian phiếu. - Đảng CH đã đủ phiếu phê chuẩn TP Barrett. - 2 cái ghế nói lên khác biệt giữa TT Trump và Joe Biden