Phú Trọng, Xuân Phúc, Quốc Vượng tranh quyền lực để làm gì?

Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng,... tranh giành quyền lực để làm gì? Trong các nền chính trị dân chủ đa đảng văn minh, thì các đảng chính trị, các chính trị gia tranh cử để giành quyền lực với mục đích trong sáng, lý tưởng cao đẹp là để được tận hiến tài năng, trí tuệ, đạo đức phục vụ Nhân dân và đất nước. Trong chế độ độc tài cộng sản tại Việt Nam thì không có tranh cử mà chỉ có đấu đá, tranh giành quyền lực bằng mọi thủ đoạn trong bóng tối, kể cả sát hại lẫn nhau. Trong chế độ CSVN thì tiền và thủ đoạn là 2 thứ vũ khí hiệu quả nhất để tranh giành quyền lực. Kẻ nào không có nhiều tiền và những thủ đoạn tàn ác thì không bao giờ có chỗ đứng trong chế độ CSVN, thậm trí còn mang họa sát thân như Đinh La Thăng là một ví dụ. Tóm lại quan trường CSVN là chiến trường đầy rẫy những cạm bẫy, mưu mô, thủ đoạn bẩn thỉu, … nó chỉ dành cho những kẻ xấu xa, tham lam, hủ bại và tha hóa nhất của xã hội VN. #Lsnguyenvandai, #bochinhtri, #nguyenphutrong, #nguyenxuanphuc, #tranquocvuong Liên hệ viber, telegram: +49-179-413-7618