17.10.Ngụy Vũ–Bé Tý–Nguyễn Sin–Thích Nhật Từ sự tương đồng của chụp mũ, vô văn hóa và bầy đàn