Oct|17|AM|Quỹ Từ Thiện nhà Hillary Clinton bị buộc tội trốn thuế lên đến 2,5 TỶ ĐÔ.

***************************** WWW.SONIAOHLALA.COM FACEBOOK : SONIA OHLALA ***************************** News Theme 2 by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license.