NGHỆ THUẬT KIM CỔ KỲ 20 21/10/2020: Bé Mập "xuống cân" khi học hát Hồ Quảng với Phượng Mai