DTV Thuyết Minh Việt Ngữ: Buổi Tranh luận cuối cùng giữa Tổng Thống Donald Trump và Joe Biden (P1)

DTV Thuyết Minh Việt Ngữ: Buổi tranh luận cuối cùng trong mùa bầu cử 2020 giữa đương kim Tổng thống Donald Trump và ứng viên Dân Chủ Joe Biden (Phần 1)