Chính quyền tàn bạo, vì sao người dân chịu quả báo?

Suốt lịch sử 75 năm cai trị đất nước, đảng và chế độ CSVN bạo tàn đã không chỉ hại chết hàng triệu người vì tham vọng quyền lực của họ, mà còn khiến người Việt Nam trải qua nhiều thế hệ bị quả báo liên luỵ do thiên tai, dịch bệnh, nghèo đói và áp bức chính trị. Vậy con đường nào để người Việt Nam có thể vượt qua đại nạn thiên tai, dịch bệnh và áp bức chính trị, tránh được kết cục bi thương? Tôi xin dùng Thánh Kinh để lý giải điều này: Trong Thánh Kinh, tại chương 5, câu 9 và 10, Thượng Đế phán: “Do sự ghét bỏ ta của tổ phụ mà con cháu sẽ bị vạ lây đến ba, bốn đời, nhưng Ta sẽ bầy tỏ ơn thương xót đến ngàn đời cho những kẻ yêu kính Ta và vâng giữ các điều răn Ta” Theo các nhà giải Kinh thì sự ghét bỏ Đức Chúa Trời của tổ phụ còn hàm nghĩa là của chính quyền. Tức là nhà cầm quyền nào mà ghét bỏ ĐCT thì người dân của đất nước, quốc gia đó sẽ bị vạ lây do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, bị đè nén, áp bức tới 3, 4 đời. Và Chúa cũng ban ơn thương xót đến ngàn đời cho những kẻ yêu kính Chúa và vâng giữ các điều răn của Chúa. Suy rộng ra trên bình diện quốc gia, khi bắt đầu dựng nên một chế độ, 1 nhà nước,.. nếu những người sáng lập lên nhà nước đó, chế độ đó mà chống nghịch lại ĐCT thì người dân trong quốc gia đó sẽ bị vạ lây do sự trừng phạt của Thượng Đế. Nhưng nếu những người sáng lập lên Nhà nước đó là những người yêu mến và kính sợ Thượng Đế thì đất nước đó, dân tộc đó sẽ ban phước đến ngàn đời. #Lsnguyenvandai, #kinhthanh Liên hệ viber, telegram: +49-179-413-7618