Cứu trợ miền Trung: Nguyễn Xuân Phúc lộ bản chất lưu manh?

I/ Nguyễn Xuân Phúc đang sinh sống và làm việc bằng tiền của ai? Nhà ở, trụ sở làm việc, xe ô tô, máy bay đi lại, bảo vệ, quần áo mặc, ăn uống, ăn chơi II/ Tài sản mà NXP tích lũy được có nguồn gốc từ đâu? Làm sao mà có được? Tiền gửi ngân hàng VN và nước ngoài, các biệt thự ở Mỹ III/ Tiền, hàng NXP mang đi cứu trợ bà con vùng lũ, NXP lấy ở đâu? Tiền ngân sách là tiền thuế, mồ hôi, nước mắt và máu của Nhân dân VN Tiền viện trợ của quốc tế: Mỹ, Nhật,Úc, Đài Loan,.. NXP có xu nào không? KO! cái gì Phúc có đều là của Nhân dân! IV/ NXP dùng tiền của dân thành tiền của mình thể hiện điều gì? Lợi dụng nhân dân bị thiên tai bão lũ, dùng tiền của thuế của ND làm tiền của mình để tuyên truyền lừa gạt nhân dân. Muốn lấy uy tín, tranh giành quyền lực thể hiện bản chất lưu manh, cơ hội chính trị,.. #Lsnguyenvandai, #nguyenxuanphuc, #thutuong Liên hệ viber, telegram: +49-179-413-7618