#410 25CT20: BIDEN CÀNG QUỲ, TT TRUMP CÀNG THẮNG!

#tranmaico #news #trump #biden #election #410 25CT20: BIDEN CÀNG QUỲ, TT TRUMP CÀNG THẮNG! Điểm tin: - PTT Pence và phu nhân không bị cúm. - Ngày mai phê chuẩn cho TP Barrett. - Kamala không biết mình đang vận động ở đâu. - Nước Mỹ cần 1 vị tổng thống hiên ngang (Trump) hay bợ đâu quỳ đó (Biden)?